Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն