Առաջխաղացում սոցիալական ցանցերում (SMO, SMM), գնի հաշվարկ